FAQs Complain Problems

समाचार

वासिङ दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

यस गाउँपालिका भित्र बालुवा वासिङ् गर्ने गरी सञ्चालनमा रहेका फर्म कम्पनीहरुले निम्नानुसार यस गाउँपालिकामा दर्ता हुन आउनको लागि यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ । सूचना प्रकाशन भएको सात दिन भित्र सम्बन्धित सबैले गाउँपालिकामा वासिङ उद्योग/फर्म/कम्पनी दर्ता गर्नहुन जानकारी  गराइन्छ ।
तपसिल
१. सम्बन्धित निकायमा उद्योग/फर्म/कम्पनी सञ्चालनका लागि लिए
२. बालुवा खानीसँग गरेको समझदारी पत्र ।
३. अन्य आवश्यक कागजातहरु ।
४. स्थानीय वडाको सिफारिस ।

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: