FAQs Complain Problems

सच्याईएको सूचना

यस बागमती गाउँपालिकाको मिति २०७६/०५/०९ गतेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको भित्री पृष्ठमा प्रकाशित सूचनामा बोलपत्र दस्तुर रु १००००/- दश हजार मात्र हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: