FAQs Complain Problems

समाचार

बागमती गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५

बागमती गाउँपालिकाको आ.व. ७५/७६ काे सेवा र कार्यहरूकाे लागि सञ्चितकाेषबाट रकम खचर् र विनियाेजन गर्न बनेकाे विनियाेजन एेन २०७५ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: