FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

कृषक समूह दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धमा ।

कृषक समूह दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

फलफूलका विरुवा माग संकलन सम्बन्धमा

फलफूलका विरुवा माग संकलन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सच्याईएको सूचना

यस बागमती गाउँपालिकाको मिति २०७६/०५/०९ गतेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको भित्री पृष्ठमा प्रकाशित सूचनामा बोलपत्र दस्तुर रु १००००/- दश हजार मात्र हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

एक्साभेटर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना

बागमती गाउँपालिकामा एक्साभेटर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

प्रथम त्रैमासिक परीक्षा स्थगन र वर्षे विदा सम्बन्धमा

प्रतिकूल मौसमका कारण बागमती गाउँपालिकाकाे शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार मिति २०७६ असार २६ गते ११:०० बजेबाट संचालन हुने भनिएको प्रथम त्रैमासिक परीक्षा अर्को सूचना जारी नहुँदा सम्म स्थगन गरिएको साथै मिति २०७६/०३/२६ गते देखि २०७६/०४/१८ गते सम्म वर्षे विदा दिने निर्णय गरिएकोले विद्यालयहरू बन्द रहने व्यहो

प्रथम त्रैमासिक परीक्षा कार्यतालिका प्रकाशन सम्बन्धमा ।

बागमती गाउँपालिकाकाे शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार मिति २०७६ असार २६ गते ११:०० बजेबाट संचालन हुने प्रथम त्रैमासिक परीक्षाकाे तालिका निम्न अनुसार रहेकाेले साेही तालिका अ

दस्तावेज: 

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ११ रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ को नियम ७ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५ को दफा १८ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने म्याद २०७६ साल बैशाख मसान्तसम्मका लागि थप गरिए

दस्तावेज: 

समूह सम्बन्धि सूचना

यस बागमती गाउँपालिकामा कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सहज रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि नयाँ कृषक समूह दर्ता गर्न इच्छुक कृषकहरुले यस सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र कृषि समूह दर्ता गर्नुहुन र विगतमा दर्ता गरी क्रियाशील रहेको कृषक समूहहरुले बागमती गाउँपालिका कृर्षि शाखामा तपशिल बमोजिमको कागजात सहित न

दस्तावेज: 

Pages