FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

एम.आ.ई.एस. अपरेटर र फिल्ड साहायक पदकाे सिप परीक्षा तथा अर्न्तवार्ता सम्बन्धिको सूचना

एम.आ.ई.एस. अपरेटर र फिल्ड साहायक पदकाे सिप परीक्षा तथा अर्न्तवार्ता मिति २०७६/०७/२६ गते विहान ११:०० बजे बागमती गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय भट्टेडाँडामा हुने व्यहोरा अनुरोध छ ।

दस्तावेज: 

राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

कृषक समूह दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धमा ।

कृषक समूह दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

फलफूलका विरुवा माग संकलन सम्बन्धमा

फलफूलका विरुवा माग संकलन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सच्याईएको सूचना

यस बागमती गाउँपालिकाको मिति २०७६/०५/०९ गतेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको भित्री पृष्ठमा प्रकाशित सूचनामा बोलपत्र दस्तुर रु १००००/- दश हजार मात्र हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

एक्साभेटर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना

बागमती गाउँपालिकामा एक्साभेटर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

प्रथम त्रैमासिक परीक्षा स्थगन र वर्षे विदा सम्बन्धमा

प्रतिकूल मौसमका कारण बागमती गाउँपालिकाकाे शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार मिति २०७६ असार २६ गते ११:०० बजेबाट संचालन हुने भनिएको प्रथम त्रैमासिक परीक्षा अर्को सूचना जारी नहुँदा सम्म स्थगन गरिएको साथै मिति २०७६/०३/२६ गते देखि २०७६/०४/१८ गते सम्म वर्षे विदा दिने निर्णय गरिएकोले विद्यालयहरू बन्द रहने व्यहो

Pages