FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहकारी दर्ता फाराम ७६/७७ 08/21/2019 - 15:23 PDF icon sahakari form model.pdf
व्यवसाय दर्ता फाराम ७६/७७ 08/21/2019 - 15:20 PDF icon निवेदन व्यवसाय दर्ता.pdf
बेराेजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन ७५/७६ 03/21/2019 - 22:00 PDF icon ammended_anusuchi.pdf
करारको लागि दरखास्त फाराम ७५/७६ 01/21/2019 - 14:08 PDF icon करारको लागि दरखास्त फाराम.pdf
विदा माग फाराम ७५/७६ 12/17/2018 - 15:49 PDF icon विदा माग फाराम.pdf
दाखिला प्रतिवेदन फाराम ७४/७५ 06/17/2018 - 10:40 PDF icon दाखिला प्रतिवेदन फाराम.pdf
खरिद फाराम ७४/७५ 06/14/2018 - 22:16 PDF icon खरिद फाराम.pdf
माग फाराम ७४/७५ 06/14/2018 - 22:14 PDF icon माग फाराम.pdf
ग्याबिन खरिद सम्बन्धी शिल्बन्दी दरभाउ पत्र फारम ७४/७५ 05/22/2018 - 10:50 PDF icon quotation gyabin.pdf
खानेपानी पाइप खरिद सम्बन्धी शिल्बन्दी दरभाउ पत्र फारम ७४/७५ 05/22/2018 - 10:48 PDF icon quotation pipe.pdf

Pages