FAQs Complain Problems

समाचार

स्वास्थ्य सम्बन्धी मेसिनरी अाैजार तथा अन्य सामान अावश्यक परेकाे सम्बन्धी सूचना

बागमती गाउँपालिका अन्तर्गत स्थापना हुन लागेकाे भट्टेडाँडा अस्पतालकाे लागि निम्न मेसिनरी अाैजार र समानाहरु अावश्यक परेकाे हुनाले उपलब्ध गराउन इच्छुक फर्म तथा कम्पनीले कम्पनी दर्ता/ नवीकरण प्रमाणपत्र, भ्याट/प्यान दर्ता प्रमाणपत्र, अा.व.०७४/०७५ काे करचुक्ता प्रमाणकाे प्रतिलिपी संलग्न राखी याे सूचना प्रकाशन भएकाे मितिले ७ दिन भित्र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (संसाेधन सहित) काे नियम ३१ ख काे उपनियम २ बमाेजिम उत्पादक कम्पनी वा सामानहरुकाे अाधिकारिक विक्रेताकाे स्पेशिफिकेशन, गुणस्तर, मूल्य र सुविधा सहितकाे विवरण क्याटलग वा ब्राेसर संलग्न राखी कार्यालय समयमा यस बागमती गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय, भट्टेडाँडा, ललितपुरमा निवेदन दर्ता गराउनु हुन सम्बन्धित सबैकाे जानकारीका लागि याे सूचना प्रकाशन गरिएकाे छ।

तपसिल

सि.नं. सामानकाे नाम इकाई अावश्यक संख्या कैफियत
डिजिटल एक्स रे मेसिन थान १ (एक)  
ई सी जी मेसिन थान १ (एक)  
हस्पिटल बेड थान ६ (छ)  
अक्सिजन कन्सेन्टेटर थान १ (एक)  

 

 

 

 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: