FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बागमती गाउँपालिकाको मध्यकालीन खर्च संरचना (आ.व. २०७८/२०७९-२०२८०/२०८१)

७८/७९ 01/30/2022 - 11:52 PDF icon Bagmati MTEF draft-2078.pdf

बागमती गाउँपालिकाको संसोधन सहितको वार्षिक बजेट आ.व ०७८/७९

७८/७९ 12/26/2021 - 00:00 PDF icon Bagmat budget book 2078_79(1).pdf

बागमती गाउँपालिकाको आ.व. ०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/24/2021 - 21:30 PDF icon बागमती गाउँपालिका नीति तथा कार्यक्रम २०७८.pdf

आर्थिक ऐन २०७८ (राजस्व)

७८/७९ 06/24/2021 - 00:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf

बागमती गाउँपालिकाकाे बजेट तथा कार्यक्रम ०७७-०७८

७७/७८ 06/24/2020 - 13:39 PDF icon बागमती गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट.pdf

बागमती गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ०७७-०७८

७७/७८ 06/24/2020 - 13:26 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७७-७८.pdf

बागमती गाउँपालिका वड नं ७ गिम्दीकाे वार्षिक बजेट आ.व. ०७६/७७

७६/७७ 07/02/2019 - 11:08 PDF icon बजेट गिम्दी २०७६-७७.pdf

बागमती गाउँपालिका वड नं ६ आश्राङकाे वार्षिक बजेट आ.व. ०७६/७७

७६/७७ 07/02/2019 - 11:05 PDF icon बजेट आश्राङ २०७६-७७.pdf

बागमती गाउँपालिका वड नं ५ इकुडोलकाे वार्षिक बजेट आ.व. ०७६/७७

७६/७७ 07/02/2019 - 11:05 PDF icon बजेट इकुडोल २०७६-७७.pdf

बागमती गाउँपालिका वड नं ४ प्यूटारकाे वार्षिक बजेट आ.व. ०७६/७७

७६/७७ 07/02/2019 - 11:04 PDF icon बजेट प्यूटार २०७६-७७.pdf

Pages