FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नमूना ७८/७९ 12/10/2021 - 09:51 PDF icon CamScanner 12-10-2021 09.34.pdf
सार्वजनिक परिक्षणको ढाँचा फाराम ७७/७८ 04/22/2021 - 15:20 PDF icon अनुसूची ३.pdf
बेरोजगारी निवेदन फाराम ७६/७७ 03/11/2020 - 22:15 PDF icon Nibedan Formate updated For Employment(1).pdf
सहकारी दर्ता फाराम ७६/७७ 08/21/2019 - 15:23 PDF icon sahakari form model.pdf
व्यवसाय दर्ता फाराम ७६/७७ 08/21/2019 - 15:20 PDF icon निवेदन व्यवसाय दर्ता.pdf
बेराेजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन ७५/७६ 03/21/2019 - 22:00 PDF icon ammended_anusuchi.pdf
करारको लागि दरखास्त फाराम ७५/७६ 01/21/2019 - 14:08 PDF icon करारको लागि दरखास्त फाराम.pdf
विदा माग फाराम ७५/७६ 12/17/2018 - 15:49 उपलब्ध छैन
दाखिला प्रतिवेदन फाराम ७४/७५ 06/17/2018 - 10:40 PDF icon दाखिला प्रतिवेदन फाराम.pdf
खरिद फाराम ७४/७५ 06/14/2018 - 22:16 PDF icon खरिद फाराम.pdf

Pages