FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नमूना सिफारिस सहितको हाते पुस्तिका ७९-८० 08/28/2022 - 11:48 PDF icon Notices-20220822164750502.pdf
कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण ७९-८० 08/08/2022 - 15:33 PDF icon कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण.pdf
करार कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नमूना ७८/७९ 12/10/2021 - 09:51 PDF icon CamScanner 12-10-2021 09.34.pdf
सार्वजनिक परिक्षणको ढाँचा फाराम ७७/७८ 04/22/2021 - 15:20 PDF icon अनुसूची ३.pdf
बेरोजगारी निवेदन फाराम ७६/७७ 03/11/2020 - 22:15 PDF icon Nibedan Formate updated For Employment(1).pdf
सहकारी दर्ता फाराम ७६/७७ 08/21/2019 - 15:23 PDF icon sahakari form model.pdf
व्यवसाय दर्ता फाराम ७६/७७ 08/21/2019 - 15:20 PDF icon निवेदन व्यवसाय दर्ता.pdf
बेराेजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन ७५/७६ 03/21/2019 - 22:00 PDF icon ammended_anusuchi.pdf
करारको लागि दरखास्त फाराम ७५/७६ 01/21/2019 - 14:08 PDF icon करारको लागि दरखास्त फाराम.pdf
विदा माग फाराम ७५/७६ 12/17/2018 - 15:49 PDF icon IMG_0064.pdf

Pages