FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बागमती गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को लागि योजना तथा कार्यक्रमहरु

८०/८१ 09/18/2023 - 09:38 PDF icon बागमती गाउँपालिका बजेट २०८०.pdf, PDF icon आ.ब. 2080 81 बजेट.pdf

बागमती गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को लागि प्रक्षेपित आय व्यय

७९-८० 07/02/2023 - 16:04 PDF icon आय व्यय ०८०-०८१.pdf

बागमती गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को लागि प्रस्तुत बजेट बक्तव्य

७९-८० 06/26/2023 - 19:24 PDF icon बजेट वक्तव्य.pdf

बागमती गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/26/2023 - 19:23 PDF icon बागमती गाउँपालिका नीति तथा कार्यक्रम २०८०.pdf

बागमती गाउँपालिकाको आ.व. ०७९/८० को योजना तथा कार्यक्रम बजेट

७९-८० 09/22/2022 - 10:31 PDF icon combinepdf.pdf

बागमती गाउँपालिकाको आ.व. ०७९/८० को आय र व्यय प्रक्षेपण

७८/७९ 06/24/2022 - 21:37 PDF icon combinepdf(12).pdf

बागमती गाउँपालिकाको आ.व. ०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/24/2022 - 21:35 PDF icon बागमती गाउँपालिका नीति तथा कार्यक्रम २०७९ (1) (1) (1).pdf

आर्थिक ऐन २०७९ (राजस्व)

७९-८० 06/24/2022 - 00:00 PDF icon sundar ein1.pdf

विनियोजन ऐन २०७९

७९-८० 06/24/2022 - 00:00 PDF icon वागमती गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९.pdf

बागमती गाउँपालिकाको प्रथम आवधिक विकास योजना (आ.व. २०७८/२०७९-२०२८२/२०८३)

७८/७९ 01/30/2022 - 11:54 PDF icon Bagmati periodic plan final draft-2078 (1).pdf

Pages