FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकिकरण मार्गदर्शन ७६/७७ 01/07/2020 - 11:43 PDF icon 1576475203-बेरोजगार-सूची-निर्धारण-तथा-प्राथमिकिकरण-मार्गदर्शन-pdf.pdf
रोजगार कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 12:35 PDF icon 2-10 Final Rojgar Karyabidhi.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि - २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 12:33 PDF icon 2-9 Final अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि - २०७५.pdf
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 12:31 PDF icon 2-8 Final स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५.pdf
बागमती गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 12:29 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्रको - २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 12:26 PDF icon 2-6 स्थानीय राजपत्रको - २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 12:25 PDF icon 2-5 Final गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 12:24 PDF icon 2-4 Final स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 12:24 PDF icon 2-4 Final स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 12:20 PDF icon 2-3 Final गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५.pdf, PDF icon बागमती गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५.pdf

Pages