FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 12:17 PDF icon 2-2 Final गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७५.pdf
निर्माण व्यवसाय कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 12:12 PDF icon 2-1 Final Nirman Byabasaya Karyabidhi, 2075.pdf
न्यायिक समिति कार्यबिेधि, २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 12:09 PDF icon 1-5 Final न्यायिक समिति कार्यबिेधि, २०७५.pdf
बागमती गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 12:08 PDF icon 1-4 Final बागमती गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf
बागमती गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्ध्दन ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 12:07 PDF icon 1-3 Final बागमती गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्ध्दन ऐन, २०७५.pdf
बागमती गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 12:06 PDF icon 1-2 Final स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ लाई स‌ंसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 12:02 PDF icon 1-1 Final Financial Act, 2075.pdf
बागमती गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 07/02/2019 - 11:42 PDF icon वागमती गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६.pdf
बागमती गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७५/७६ 07/02/2019 - 11:41 PDF icon वागमती गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
बागमती गाउँपालिका विद्यालय शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेकाे नियमावली २०७५ ७४/७५ 02/20/2019 - 11:50 PDF icon bagmati book inside.pdf

Pages