FAQs Complain Problems

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

यस कार्यालयद्वारा मिति २०७६/०३/२४ गते प्रकाशित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा विक्री वितरण गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना अनुसार तोकिएको समय भित्र रितपूर्वक पर्न आएका बोलपत्रहरु मूल्याङ्कन समितिले प्रचलित कानून बमोजिम मूल्याङ्कन गरी आसयकाे सूचना प्रकाशित गरीएकाे छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: