FAQs Complain Problems

समाचार

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चैत्र महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ 04/19/2022 - 00:00 PDF icon चैत्र.pdf
बैशाख महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ 05/17/2022 - 00:00 PDF icon वैशाख_4.pdf
जेष्ठ महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ 06/17/2022 - 00:00 PDF icon जेष्ठ_2.pdf
असार महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ 07/20/2022 - 00:00 PDF icon असार.pdf
श्रावण महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 08/18/2022 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ श्रावण.pdf
भाद्र महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 09/19/2022 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ भाद्र.pdf
असोज महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 10/19/2022 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ असोज.pdf
कार्तिक महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 11/25/2022 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ कार्तिक.pdf
मंसिर महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 12/18/2022 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ मंसिर.pdf
पुष महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 01/20/2023 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ पुस.pdf

Pages