FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी अावश्यक सम्बन्धि सूचना सच्याइएको

बागमती गाउँपालिकाबाट मिति २०७५/०५/११ मा प्रकाशित कमर्चारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचनामा प्रयोगशाला सहायक (Lab Assistant) हुनुपर्नेमा प्रयोगशाला सहायक (Lab Technician) भएको हुँदा यसै सुचनाबाट सो आवश्यक पद प्रयोगशाला सहायक (Lab Assistan) को लागि नै भएको सबैमा जानकारी गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष: