FAQs Complain Problems

समाचार

दरभाउ पत्र स्विकृत गर्ने आसयको सुचना

यस वागमति गाउँपालिकाको कार्यालयबाट मिति २०७५-२-८ मा प्रकासित सुचना  दरभाउ पत्र स्विक्रित गर्ने आसयको सुचना अनुसार छनोट भएका दरभाउ पत्र दाता स्विकृत सम्बन्धमा

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: