FAQs Complain Problems

समाचार

मालपोत जरिवाना छुट सम्बन्धमा

बागमती गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०५/०७ मा बसेको बैठकले मालपोत असुली सम्बन्धमा छलफल गरी २०७५ भाद्र १० गते देखि २०७५ असोज १० गते सम्म सम्पूर्ण बाँकी मालपोत तिर्ने व्यक्तिहरूलाइ मालपोत जरीवाना दस्तुर छुट गर्ने निर्णय भएको हुँदा मौकाको फाइदा उठाउनहुन सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: