FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids No.: BAGL/NCB/GOODS/079/080-10 (Requotation)

७९-८० 05/18/2023 - 11:07 PDF icon notice 1.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको संसोधित सूचना सम्बन्धमा The Procurement of Agricultural Machinery at Bagmati Rural Municipality BAGL/NCB/GOODS/079/080-09

७९-८० 04/27/2023 - 18:47 PDF icon आशय 7.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना The Procurement of Agricultural Machinery at Bagmati Rural Municipality BAGL/NCB/GOODS/079/080-09

७९-८० 04/26/2023 - 12:33 PDF icon आशय 7.pdf

Invitation for Sealed Quotation No:BAGL/SQ/GOODS/079/080-10

७९-८० 04/18/2023 - 10:33 PDF icon tender 079-80-10.pdf

eBidding बोलपत्र संसोधन तथा म्याद थप सम्बन्धि सूचना

७९-८० 04/14/2023 - 19:55

Invitation for Sealed Quotation No:BAGL/SQ/WORKS/079/080-10 (Second Publication)

७९-८० 04/10/2023 - 14:37 PDF icon Invitation for Sealed Quotation 1.pdf

Invitation for Sealed Quotation No:BAGL/SQ/WORKS/079/080-10

७९-८० 03/23/2023 - 13:10 PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf

Invitation of Bids No.: BAGL/NCB/GOODS/079/080-09 The Procurement of Agricultural Machinery

७९-८० 03/19/2023 - 11:22 PDF icon 2023_03_17 9_07 am Office Lens.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Shirdanda Mahankalkholsa Water Supply Project BAGL/NCB/WORKS/079/080-08

७९-८० 02/27/2023 - 16:12 PDF icon IMG_0072.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Ghusel Water Supply Project BAGL/NCB/WORKS/079/080-06

७९-८० 02/26/2023 - 12:01 PDF icon IMG_0070.pdf

Pages