FAQs Complain Problems

समाचार

प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज प्रकार
चैत्र महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ 04/19/2022 - 00:00 PDF icon चैत्र.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
बैशाख महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ 05/17/2022 - 00:00 PDF icon वैशाख_4.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
जेष्ठ महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ 06/17/2022 - 00:00 PDF icon जेष्ठ_2.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
असार महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ 07/20/2022 - 00:00 PDF icon असार.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
श्रावण महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 08/18/2022 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ श्रावण.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
भाद्र महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 09/19/2022 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ भाद्र.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
असोज महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 10/19/2022 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ असोज.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
कार्तिक महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 11/25/2022 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ कार्तिक.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
मंसिर महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 12/18/2022 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ मंसिर.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
पुष महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 01/20/2023 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ पुस.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन

Pages