FAQs Complain Problems

समाचार

प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज प्रकार
माघ महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 02/22/2023 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ माघ.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
फाल्गुण महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 03/20/2023 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ फागुन.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
चैत्र महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 04/23/2023 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ चैत्र.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
बैशाख महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 05/23/2023 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ बैशाख.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
जेष्ठ महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 06/23/2023 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ जेठ.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
असार महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 07/20/2023 - 00:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१४ असार.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन

Pages