FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा कार्यतालिका प्रकाशन सम्बन्धमा ।

बागमती गाउँपालिकाकाे शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार मिति २०७६ पौष ०१ गते ११:०० बजेबाट संचालन हुने द्वितिय त्रैमासिक परीक्षाकाे तालिका निम्न अनुसार रहेकाेले साेही तालिका अनुसार व्यवस्थित र मर्यादित ढंगबाट परीक्षा संचालन गर्न र गराउन जानकारीका साथ याे सुचना प्रकाशन गरिएकाे छ ।

एम.आ.ई.एस. अपरेटर र फिल्ड साहायक पदकाे सिप परीक्षा तथा अर्न्तवार्ता सम्बन्धिको सूचना

एम.आ.ई.एस. अपरेटर र फिल्ड साहायक पदकाे सिप परीक्षा तथा अर्न्तवार्ता मिति २०७६/०७/२६ गते विहान ११:०० बजे बागमती गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय भट्टेडाँडामा हुने व्यहोरा अनुरोध छ ।

दस्तावेज: 

राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

कृषक समूह दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धमा ।

कृषक समूह दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

फलफूलका विरुवा माग संकलन सम्बन्धमा

फलफूलका विरुवा माग संकलन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सच्याईएको सूचना

यस बागमती गाउँपालिकाको मिति २०७६/०५/०९ गतेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको भित्री पृष्ठमा प्रकाशित सूचनामा बोलपत्र दस्तुर रु १००००/- दश हजार मात्र हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

एक्साभेटर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना

बागमती गाउँपालिकामा एक्साभेटर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages