FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेराेजगारहरुका लागि न्यूनतम राेजगारीमा स‌ंलग्न हुनका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना

राेजगारीकाे हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले निर्धारण गरेकाे व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ काे दफा १८ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय मातहत रहेका राेजगार सेवा केन्द्रको समनुवयमा प्रदान गरिने १०० दिन बराबरको न्युनतम राेजगारी कार्यक्रममा

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकाशन गरिएकाे बारे

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयकाे २०७५/१०/७ मा प्रकाशित सूचना अनुसार स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदहरुकाे विज्ञापन भए अनुसार २०७५/११/२७ मा अर्न्तवार्तामा उपस्थित भइ उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने सफल उमेदवारको सूची मूल्याङ्कन कर्ताको सिफारिसको अाधारका तपसिल बमोजिम प्रकासन गरिएको व्यहाेरा स

दस्तावेज: 

अर्न्तवार्ता मिति ताेकिएको सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको २०७५/१०/०७ मा प्रकाशित सूचना अनुसारका तपसिलका पदहरुको अर्न्तवार्ता बागमती गाउँपालिका भट्टेडाँडा ललितपुरमा २०७५ साल फाल्गुण २७ गते साेमबारका दिन हुने भएकाेले विहान ८:०० बजे अाफ्नाे सक्कल प्रमाणपत्र सहित उपस्थित भइ दिनहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

कक्षा ८ काे परीक्षा केन्द्र र केन्द्राध्यक्ष सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा बागमती गाउँपालिकाको परीक्षा सिमितिको मिति २०७५/११/२१ गतेकाे बैठककाे निर्णय र शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार मिति २०७५/१२/८ गते ११:३० बजेबाट सञ्चालन हुने कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षाको लागि निम्न अनुसार परीक्षा केन्द्र ताेकिएकाले साेही अनुसार व्यवस्थित र मर्यादित ढंगबाट

दस्तावेज: 

कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षाको कार्यतालिका प्रकाशन

प्रस्तुत विषयमा बागमती गाउँपालिकाको परीक्षा सिमितिको मिति २०७५/११/२१ गतेकाे बैठककाे निर्णय र शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार मिति २०७५/१२/८ गते ११:३० बजेबाट सञ्चालन हुने कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षाको तालिका निम्न अनुसार रहेकाले साेही अनुसार व्यवस्थित र मर्यादित ढंगबाट परीक्षा संचालन गर

दस्तावेज: 

अन्तिम परीक्षा २०७५

बागमती गाउँपालिका स्तरीय परीक्षा समितिकाे मिति २०७५ फाल्गुण २० गतेकाे बैठककाे निर्णय अनुसार र शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार मिति २०७५ चैत्र ८ गते ११:३० बजेबाट संचालन हुने दाेश्राे त्रैमासिक परीक्षाकाे तालिका निम्न अनुसार रहेकाेले साेही तालिका अनुसार व्यवस्थि

Open Data Day 2019

 

विज्ञ सूचीकृत सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँ पालिकाको गाउँ स्तरीय परीक्षा समितिको निर्णय अनुसार कक्षा ८ को उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने कार्यको लागि दक्ष विज्ञहरुको आवश्यक पर्ने भएकोले इच्छुक सम्वन्धित तहका विषयगत शिक्षकहरुले विद्यालयको सिफारिस र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र संलग्न राखी फागुन मसान्तभित्र यस कार्यालयम

दस्तावेज: 

कक्षा ८ काे प्रश्नपत्र सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँ पालिकाको गाउँ स्तरीय परीक्षा समितिको निर्णय अनुसार कक्षा ८ परीक्षा सञ्चालनार्थ प्रश्नपत्र आवश्यक परेको हुँदा त्यस विद्यालयबाट प्रत्येक विषयका  नमुना प्रश्नपत्र १−१ प्रति मिति २०७५/११/१७ भित्र यस पालिकामा उपलब्ध गराउन हुन अनुरोध छ ।

दस्तावेज: 

Pages