FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रथम त्रैमासिक परीक्षा स्थगन र वर्षे विदा सम्बन्धमा

प्रतिकूल मौसमका कारण बागमती गाउँपालिकाकाे शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार मिति २०७६ असार २६ गते ११:०० बजेबाट संचालन हुने भनिएको प्रथम त्रैमासिक परीक्षा अर्को सूचना जारी नहुँदा सम्म स्थगन गरिएको साथै मिति २०७६/०३/२६ गते देखि २०७६/०४/१८ गते सम्म वर्षे विदा दिने निर्णय गरिएकोले विद्यालयहरू बन्द रहने व्यहो

प्रथम त्रैमासिक परीक्षा कार्यतालिका प्रकाशन सम्बन्धमा ।

बागमती गाउँपालिकाकाे शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार मिति २०७६ असार २६ गते ११:०० बजेबाट संचालन हुने प्रथम त्रैमासिक परीक्षाकाे तालिका निम्न अनुसार रहेकाेले साेही तालिका अ

दस्तावेज: 

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ११ रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ को नियम ७ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५ को दफा १८ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने म्याद २०७६ साल बैशाख मसान्तसम्मका लागि थप गरिए

दस्तावेज: 

समूह सम्बन्धि सूचना

यस बागमती गाउँपालिकामा कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सहज रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि नयाँ कृषक समूह दर्ता गर्न इच्छुक कृषकहरुले यस सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र कृषि समूह दर्ता गर्नुहुन र विगतमा दर्ता गरी क्रियाशील रहेको कृषक समूहहरुले बागमती गाउँपालिका कृर्षि शाखामा तपशिल बमोजिमको कागजात सहित न

दस्तावेज: 

छुट तथा पुनजाँचको लागि गुनासो संकलन ।

प्रस्तुत विषयमा २०७६/०१/०२ गते बागमती गाउँपालिकामा बसेको बैठकको निर्णय अनुसार पुननिर्माण सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ का आधारमा आजकै मितिले सात दिने सूचना जारी गरी गुनासो दर्ता फारम संकलन गरी वडा स्तरीय गुनासो व्यवस्थापन सिमितबाट निर्णय गराई २०७६/०१/११ गते भित्र गा

दस्तावेज: 

‘‘व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह’’ कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प.सं. २०७५/७६, च.नं.

दस्तावेज: 

विद्यार्थी भर्ना अभियान सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा गाउँ शिक्षा समितिको मिति २०७५/१२/२९ गतेको निर्णय अनुसार गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुले आगामी शैक्षिक सत्र २०७६ को लागि "हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ सबै बाल बालिकालाई विद्यालय पुर्याऔँ"

वासिङ दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

यस गाउँपालिका भित्र बालुवा वासिङ् गर्ने गरी सञ्चालनमा रहेका फर्म कम्पनीहरुले निम्नानुसार यस गाउँपालिकामा दर्ता हुन आउनको लागि यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ । सूचना प्रकाशन भएको सात दिन भित्र सम्बन्धित सबैले गाउँपालिकामा वासिङ उद्योग/फर्म/कम्पनी दर्ता गर्नहुन जानकारी  गर
दस्तावेज: 

चाैथाे गाउँसभा सम्बन्धमा

मिति २०७५ चैत्र ८ गते शुक्रबार बसेकाे बागमती गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाकाे बैठकले बागमती गाउँपालिकाको चौथो गाउँ सभा २०७५ चैत्र ११ गते सोमबार विहान १०ः०० बजे बागमती गाउँपालिका कार्यालय भट्टेडाँडामा संचालन हुने निर्णय गरेकाे व्यहाेरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ ।

Pages