FAQs Complain Problems

समाचार

बागमती गाउँपालिका कार्यालय भवन

Read More

बागमती गाउँपालिका नक्शा

Read More

बागमती गाउँपालिका वडा ३ काे तीनपानेमा रहेकाे राडर ।

Read More

प्राकृतिक झरना

Read More

सातकन्या ताेरी बारी

Read More

जिवन

Read More

कर्मचारी अावश्यक सम्बन्धि सूचना

यस बागमती गाउँपालिकाको स्वीकृत दरवन्दी अनुसारको तपसिलको विज्ञापनमा उल्लेखित पदमा करार सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक आवेदकहरूलाइ दरखास्त दिन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
Phone:
9841335585
उपाध्यक्ष
Phone:
9851225542 / 9841555472

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
caobagmatimunlalitpur@gmail.com
फोन:
9851340388

जानकारी